samenvatting 'worldprayer-lordhavemercy'

Voor de meesten van ons is het niet weggelegd directe daadwerkelijke hulp te bieden bij het leed dat vandaag de dag, wereldwijd, via de media op ons af komt. Hoe dan wél om te gaan met de pijn van de wereld? Een mogelijk antwoord op deze indringende vraag is: door te bidden. Het gebed “lord have mercy” is daarvoor uitermate geschikt. Het is kort en bondig. Tegelijk veelzeggend. Gesteld in het engels, wereldtaal bij uitstek, door vrijwel iedereen te begrijpen zowel als te bidden.

Hoewel “lord have mercy” nogal eens uitsluitend wordt geassocieerd met het zogenoemde jezusgebed, elke godsdienst kent eigen versies. Gegeven de oeroude herkomst ervan is dat geen wonder. Vanaf het begin van onze geschiedenis bevochten stammen en volkeren elkaar helaas. De overwonnenen smeekten om genade. Om gespaard te mogen worden. Even intens als zij zouden ook wij “lord have mercy” kunnen, of liever: moeten bidden. Ter verlichting van ongeacht welk soort pijn, geleden door wie ook. De lord tot wie wij ons richten kan jezus zijn, boeddha, allah, krishna - of welke lord ook waar ons hart naar uitgaat. We kunnen de lord ook onbenoemd laten. Of zelfs weg. Dus bidden z√≥nder adres. En met “have mercy” volstaan. Bidden is niet het exclusieve voorrecht van religies. Bidden is universeel!

Laten we dus “lord have mercy” bidden. Onopvallend stil of in gedachten. Op het ritme van de adem. In respons op pijn en lijden - concreet en algemeen. Zo voortdurend mogelijk.

Juist doordat de wereld thans is als een dorp, een dorp waarin iedereen elkaars welbevinden medebepaalt, juist dáárom verdient de wereld één universeel gebed, een wereldgebed. “Lord have mercy” is dat gebed. Of we ons nu richten tot de lord van ons hart, of hem onbenoemd laten, of zelfs weg - steeds drukken we er mee uit hoezeer ons hart door andermans pijn is aangedaan. Hoezeer wij wensen dat ieder die pijn lijdt verlichting mag ervaren, hulp mag ontvangen, compassie mag ontmoeten. Loutering ten deel mag vallen. Waar en wanneer ook: ver weg zowel als dichtbij, in het heden, het verleden, in de toekomst. Bidden - gelijk pijn en lijden - overstijgt tijd en plaats.

Laten we “lord have mercy” ook bidden voor de vele, vele helden-hulpverleners. Als tekenen van hoop verdienen zij onze solidariteit en steun. Laten we “lord have mercy” ook voor onszelf bidden. Dat is niet zelfzuchtig. Als antidote tegen hubris (hoogmoed), tegen heimelijke zelfgenoegzaamheid, voorkomt het dat wij andermans pijn gebruiken om eigen pijn, eigen angst, niet te hoeven voelen. Bidden voor onszelf is, voor wie zichzelf kent, realistisch. Als vanzelf leidt het tot bidden voor anderen. Eigen pijn, eigen angst, ontpoppen zich tot bron van compassie voor de pijn en angst van anderen. Er bestaat geen verschil tussen bidden voor onszelf en bidden voor anderen. Zoals er evenmin verschil bestaat tussen anderen en onszelf.

www.worldprayer-lordhavemercy.com

| terug naar het gebed |