tot wie of wat ons gebed te richten

Hoewel “lord have mercy” nogal eens uitsluitend wordt geassocieerd met het zogenoemde jezusgebed, elke godsdienst kent eigen versies. Gegeven de oeroude herkomst ervan is dat geen wonder. Vanaf het begin van onze geschiedenis bevochten stammen en volkeren elkaar helaas. De overwonnenen smeekten om genade. Om gespaard te mogen worden.

Even intens als zij zouden ook wij “lord have mercy” kunnen, of liever: moeten bidden. Ter verlichting van pijn en lijden, geleden door ongeacht wie, ongeacht waar.

De lord tot wie wij ons richten kan jezus zijn, boeddha, allah, krishna - of welke lord ook waar ons hart naar uitgaat. We kunnen de lord ook onbenoemd laten, anoniem. Of zelfs weg. En met “have mercy” volstaan. Bidden is niet religiegebonden!
<<