bidden voor de hulpverleners en voor onszelf

Laten we “lord have mercy” ook bidden voor de vele helden-hulpverleners. Als tekenen van hoop verdienen zij onze solidariteit en steun.

Laten we “lord have mercy” ook voor onszelf bidden. Dat is niet zelfzuchtig. Als antidote tegen hubris, tegen heimelijke zelfgenoegzaamheid, integendeel. Bidden voor onszelf is, voor wie zichzelf kent, realistisch. Als vanzelf leidt het tot bidden voor anderen. Eigen pijn, eigen angst, ontpoppen zich tot bron van compassie voor de pijn van anderen. Tussen bidden voor onszelf en bidden voor anderen bestaat geen verschil. Zoals er evenmin verschil bestaat tussen anderen en onszelf.

Laten we “lord have mercy” bidden. Onopvallend stil of in gedachten. Op het ritme van de adem. In respons op pijn en lijden - concreet en algemeen. Voortdurend.
<<