wat we met “lord have mercy” uitdrukken en wensen

Juist doordat de wereld thans is als een dorp, een dorp waarin iedereen elkaars welbevinden medebepaalt, juist dáárom verdient de wereld één universeel gebed, een wereldgebed. “Lord have mercy” is dat gebed.

Of we ons nu richten tot de lord van ons hart, of hem onbenoemd laten - steeds drukken we er mee uit hoezeer ons hart door andermans lijden is aangedaan. Hoezeer wij wensen dat ieder die pijn lijdt, ver weg zowel als dichtbij, verlichting mag ervaren, hulp mag ontvangen, compassie mag ontmoeten. Loutering ten deel mag vallen. We geven ermee aan onze eigen voorspoed te willen delen.

Laten we “lord have mercy” bidden. Onopvallend stil of in gedachten. Op het ritme van de adem. In respons op pijn en lijden - concreet en algemeen. Voortdurend.

<<